Anunț de presă

 

Modernizare și extindere imobil
pentru realizarea unei facilități de cazare

SC Dante Grup SRL cu sediul în Municipiul Hunedoara Str. Pescărușului nr. 2, Bloc 18, Scara A, Etaj 3, Ap. 10, județul Hunedoara, cod poștal 330041, România a derulat în intervalul 14.03.2018 ‐ 31.05.2020, proiectul „Modernizare și extindere imobil pentru realizarea unei facilități de cazare”, cod SMIS 109189, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio–Programul Operațional Regional2014‐2020, în baza contractului de finanțare nr. 1308/14.03.2018.
Valoarea totală a proiectului este 1.340.658,66 lei, iar asistența financiară nerambursabilă aprobată din FEDR este de 760.290,26 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea poziției pe piață a SC Dante Grup SRL și lansarea unui serviciu nou de primire turistică prin extinderea și modernizarea unei construcții din Municipiul Hunedoara, Str. Rotarilor nr. 4, județ Hunedoara în vederea realizării unei pensiuni turistice, prin dotarea acesteia cu echipamente, soluții IT și mobilier moderne și eficiente și prin dezvoltarea corespunzătoare a resurselor umane în condiții de egalitate de șanse și tratament și a soluțiilor de durabilitate în ce privește
mediul înconjurător.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost realizarea unei capacități de prestare a serviciilor de primire turistică, dezvoltarea și consolidarea resurselor umane ale societății și implementarea unor măsuri de îmbunătățire a calității mediului și de asigurare a eficienței energetice, precum și a unor măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament.

Rezultatele proiectului includ consolidarea poziției pe piață a societății datorită avantajelor competitive rezultate în urma extinderii și modernizării spațiului de prestare servicii și utilizării bunurilor achiziționate prin proiect și datorită aportului adus de resursele umane angajate prin proiect, precum și reducerea
impactului asupra mediului și asigurarea egalității de șanse și tratament.

Impactul proiectului la nivelul Regiunii Vest se concretizează prin servicii de calitate superioară prestate de societate și prin crearea în medie a cinci noi locuri de muncă.

SC Dante Grup SRL
Municipiul Hunedoara, Str. Pescărușului nr. 2, Bloc 18, Scara A, Etaj 3, Ap. 10, județul Hunedoara Telefon: 0743162234, E‐mail: adina.fintina@yahoo.com
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014‐2020